pijl

Permoto

Bewustzijn ontwikkelen voor authenticiteit en menselijkheid in communicatie en samenwerking.
Training en Coaching

Beschrijving

Madeleine Wulff brengt personen en teams innerlijk en uiterlijk in beweging. 
Permoto betekent dan ook: 'door het bewegen'!
Madeleine is geregistreerd trainer bij stichting Dialoog en zij heeft zelf een opleidingscentrum in Kamperveen.
Met ernst en humor speelt zij in op vragen en op wat zich tijdens een training of coaching aandient. 
Daarbij geeft de werkvorm Dynamische Oordeelsvorming® inzicht, overzicht en uitzicht.
Verschillende spelvormen en bedrijfseuritmie helpen om via de directe beleving helderheid te krijgen in wat er speelt.
Deze manier van werken is intens, geeft plezier en wekt verantwoordelijkheid bij de deelnemers.

 

 

Permoto - Madeleine de Vletter-Wulff

 

 

DynamischeOordeelsvorming

permoto DynamischeOordeelsvorming

Deze werkvorm geeft bewustzijn over hoe een oordeel bij jezelf of bij anderen tot stand gekomen is. Door vanuit verschillende invalshoeken vragen te stellen over een vastgelopen of uitzichtsloze situatie, kom je innerlijk in beweging. Je gaat voorbij aan vastzittende oordelen en je krijgt zicht op feiten, emoties, gedachten en wensen die een bepalende rol spelen. Bovendien vind je de onderliggende kernvraag, waar de situatie werkelijk om draait. Vanuit deze vraag kun je je op de toekomst richten, op een doel. Dat geeft  uitzicht op mogelijkheden. Vervolgens helpt deze manier van werken om concrete besluiten te nemen die jouzelf of je organisatie een stap verder helpen.

Meer weten over Dynamische Oordeelsvorming®? 
Zie ook: www.dialoog.net

Verschillende spelvormen

permoto Verschillende spelvormen

In een training of coaching waar de vraag vooral gericht is op het vinden van meer verbinding in de communicatie of samenwerking, zet ik graag verschillende spelvormen in. Spel maakt op een veilige, directe en tegelijk confronterende wijze zichtbaar wat er speelt. Zowel bij individuen, als in relaties, als bij groepen mensen die een samenwerkingsverband hebben.
Omdat hierbij naast de ernst ook humor een belangrijke rol speelt, kan er met lichtheid de diepte worden ingegaan en dat geeft opluchting en verheldering.
Ik maak gebruik van theatersport-oefeningen en van Contactclowns-vaardigheden, met of zonder de rode neus en attributen. Deze prettige werkwijze geeft veel plezier!

Meer weten over mijn opleidingscentrum Inspel?
Zie ook: www.inspel.nl

Team-euritmie

permoto Bedrijfseuritmie

Euritmie betekent 'het kloppende ritme'. Deze bewegingskunst werd in de afgelopen dertig jaar doorontwikkeld voor het zichtbaar en beleefbaar maken van sociale processen binnen teams en andere samenwerkingsverbanden. Door eenvoudige groepsoefeningen uit te voeren, wordt gelijk zichtbaar hoe individuen zich ten opzichte van het geheel 'bewegen'. En hoe de onderlinge samenwerking verloopt. Voor teams is het verrassend om door deze eenvoudige en bewustmakende vorm van bewegen opheldering te krijgen. Waar nodig of gewenst, is de interactie op plezierige wijze bij te stellen en kloppend te krijgen. Dat geeft onderling vertrouwen. De presentie van de deelnemers wordt versterkt en de deelnemers krijgen energie door het werken met deze vorm van euritmie.

 

Opdrachtgevers

Madeleine gaf of geeft onder andere trainingen bij de volgende instellingen en bedrijven:

in het bedrijfsleven

bij Achmea, Albert Heijn, AVH Dairy, BDU Barneveld, Corus, DHV, Deloitte, Eurovisie World Wide, Essent, Getronics, Grolsch, KPMG, Motivaction, NXP Semiconductors, Rabobank, Triodosbank, Sofitel, Unilever, Vestia

in het onderwijs

bij Avans Hogeschool, Alfa College, Warmonderhof, leerlingen/ lerarencolleges van diverse reguliere Scholen, Vrijescholen en ROC’s, Faculty of Science Amsterdam, Hotelschool de Apollo, Windesheim Summerschool

bij de overheid

bij ABD Kandidatenprogramma, ambtenaren en leidinggevenden van verschillende Gemeentes, archivarissen Rechtbanken, Artikel 1 Overijssel – dag van de dialoog, CJIB, MT en middenkader van Penitentiaire Inrichtingen, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Stadstoezicht Rotterdam, Officieren van justitie Zutphen, Gemeentereiniging Delft

in de zorg

bij de Medische Sectie AAV, leidinggevenden en medewerkers van diverse Verpleeghuizen, Zorginstellingen, Huisartspraktijken, Gezondheidscentra, Therapeutica, Hospices en Ziekenhuizen

 

 

Over Madeleine

Na het behalen van haar VWO-beta diploma studeerde zij eerst enkele jaren Natuurkunde, Wiskunde en Astrofysica in Leiden. Vervolgens studeerde zij harp aan het conservatorium in Den Haag. Gedurende vijfentwintig jaar doceerde zij, was zij podiumkunstenaar en werd zij steeds vaker gevraagd om mensen te begeleiden of te coachen.
Madeleine is sinds 2004 trainer voor communicatie en samenwerking en coach voor ontwikkelingsvragen. Daarnaast is zij cursusleider en opleider bij Inspel. Voor het professionaliseren van haar vaardigheden als trainer, coach en opleider heeft zij diverse opleidingen en (na)scholingen gevolgd. 

Madeleine: "Ik zet mijn talenten en vermogens in om bijdrages te leveren aan meer kwaliteit van leven en menselijkheid in de wereld."

 

MADELEINE WULFF
PERMOTO
Zuideinde West 3
8278 AP Kamperveen
E info@permoto.nl
M 06 16448660
 

 

Neem contact met mij op